เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้


1. ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา


ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ งานบริหารบุคคล สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102-827 ในวันและเวลาทำการ หรือที่เว็บไซต์ http://nurse.buu.ac.th