เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสรรหาเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่างและสำนักปลัด จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้


1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 1 อัตรา


2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา


ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก

เบอร์โทรศัพท์ 038-150591