เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

- เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันไหลบางแสน ประจำปี 2561

- เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชั่วคราว

ในส่วนของเวลาการลงทะเบียน ให้เวลา 1.30 ชม. หรือ ลงทะเบียนตั้งแต่ 13.00 - 14.30 น. (รายละเอียดตามภาพ)

สอบถามเพิ่มเติม 038-193512 วันเวลาราชการ