เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดจัดกิจกรรมกวาดล้างทำความสะอาดถนนลงหาดบางแสน (Big Cleaning Day)

ในวันที่  4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. บริเวณถนนลงหาดบางแสน ซึ่งทางเทศบาลฯ เลือกถนนลงหาดบางแสนเป็น 

“ถนนท้องถิ่นสะอาด สวยงาม ปลอดภัย”
กิจกรรมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จะทำการล้างฟุตบาทและขอบฟุตบาท ตัด/แต่งต้นไม้ รับเก็บขยะ

เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้ เตียง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น


ขอเชิญประชาชน จิตอาสาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ตามวันเวลาข้างต้น เพื่อช่วยให้ถนนหน้าบ้านของเราสะอาด สวยงาม ปลอดภัย