เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด วันและเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2561 ดังนี้
วันที่ดำเนินกิจกรรม เวลา สถานที่
4 เมษายน 2561 09.30 น. แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา
 
5 เมษายน 2561 09.30 น. แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น
 
11 เมษายน 2561 09.30 น. ตลาดหนองมน
 
25 เมษายน 2561 09.30 น. แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา
 
26 เมษายน 2561 09.30 น. แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น
 
หากผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข 038-193512