เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด วันและเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2561 ดังนี้

4 เมษายน 2561 09.30 น. แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา

5 เมษายน 2561 09.30 น. แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

11 เมษายน 2561 09.30 น. ตลาดหนองมน

25 เมษายน 2561 09.30 น. แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา

26 เมษายน 2561 09.30 น. แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

หากผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข 038-193512