เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศผลรายชื่อร้านค้าที่สมัครจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง  จำนวนทั้งสิ้น  226 ร้าน  โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร  จำนวน  191 ร้าน  ร้านสินค้าพื้นเมือง (OTOP) จำนวน  35 ร้าน

และขอแจ้งผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าทุกท่านร่วมกัน "แต่งชุดไทยย้อนยุค" ในงานวันไหลบางแสน  วันที่ 16 - 17 เมษายน  2561

(ตามเอกสารแนบ)