เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 038-467-892