เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโซนร้านขายอาหาร
ฝั่งตรงข้ามหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะดำเนินการซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ผู้ที่พักอาศัย และผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก