เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้สนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์