เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด วันและเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 ดังนี้

             วันที่ดำเนินกิจกรรม               

เวลา 

 สถานที่

7  มีนาคม 2561 

09.30 น.  

  แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา

8  มีนาคม  2561 

09.30 น.  

แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

14  มีนาคม  2561 

09.30 น.  

 ตลาดหนองมน

21  มีนาคม  2561 

09.30 น.  

  แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา

22  มีนาคม  2561 

09.30 น.  

 แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

28  มีนาคม  2561 

09.30 น.  

 ตลาดหนองมน