เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

งานสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองแสนสุข จะทำการตัดต้นไม้บริเวณแผงลอยอาหาร (ฝั่งตรงข้ามหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา)

ในวันที่ 13 -14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. และในวันที่ 19 มีนาคม 2561 งานสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลเมืองแสนสุข

จะทำการปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าว เวลา 08.30 - 16.00 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ผู้ที่พักอาศัย และผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก