เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ขอเชิญทำหมันสุนัข แมว ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์เทศบาลเมืองแสนสุข 038-385100 วันเวลาราชการ