เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

งาน"มหกรรมเครือข่ายสินค้าดีมีคุณภาพ"(Goods Fair 2018) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9