เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในชุมชนท้ายตลาดและชุมชนเขาสามมุข

เลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนท้ายตลาด และชุมชนเขาสามมุข (รายละเอียดตามภาพ) สามารถสอบถามเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม 038-193582

วันเวลาราชการ