เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

และผู้สูงอายุที่จะมีอายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2 ตุลาคม 2502 ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(รายละเอียดตามภาพ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 038-193582 วันเวลาราชการ
เอกสารแนบ :
Download this file (img003.jpg)เอกสาร[1]1179 kB