เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอรณรงค์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่อยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่  ทำการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจร  นอกจากระบบสายดินแล้ว ให้มีการติดตั้งเครื่องตักไฟรั่ว หรือ RCD ในระบบวงจรไฟฟ้า หรือเฉพาะวงจรที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้  เช่น วงจรดังต่อไปนี้

1.วงจรเต้ารับในบริเวณห้องน้ำ  ห้องอาบน้ำ  โรงจอดรถ  ห้องครัว  ห้องใต้ดิน

2.วงจรเต้ารับในบริเวณอ่างล้างชาม  อ่างล้างมือ(บริเวณพื้นที่  ที่มีการติดตั้งเต้ารับภายในระยะ 1.5 เมตร  ห่างจากขอบด้านนอกของอ่าง)

3.วงจรไฟฟ้าเพื่อใช้จ่ายภายนอกอาคารและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่อยู่ในตำแหน่งที่บุคคลสัมผัสได้ทุกวงจร

4.วงจรรับในบริเวณชั้นล่าง(ชั้น1) ห้องใต้ดิน รวมถึงในบริเวณที่อยู่ต่ำกว่าระดับผิวดินที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีสถิติน้ำเคยท่วมถึง หรืออยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

5.วงจรย่อยสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น  เครื่องทำน้ำร้อน อ่างอาบน้ำวน

 

การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว หรือ RCD มีประโยชน์ ดังนี้

1.ป้องกันอันตรายจากไฟดูด เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลผ่านร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.ป้องกันอัคคีภัยอันทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้นกับวงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่เครื่องป้องกันกระแสเกิน (ฟิวส์หรือเรกเกอร์) ไม่ทำงานหรือทำงานช้า

 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง หรือ PEA CALL CENTER  1123 ตลอด 24 ชั่วโมง