เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง เดิมเป็นสายเคเบิลขนาด 50 ต.มม. เปลี่ยนเป็นสายเคเบิลขนาด 185 ต.มม.

เพื่อความมั่นคงในการจ่ายไ
ฟในอนาคต บริเวณซอย3 บางแสนสาย1 แยกไฟแดงถนนข้าวหลามถึงบริเวณหาดบางแสน

ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยประมาณหากปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลาดังกล่าว จะจ่ายไฟให้ก่อน