เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ไลฟ์ บาย สปอนเซอร์ อิเล็คทริครัน ไทยแลนด์ 2018 รีชาร์จ เวิลด์ ทัวร์”

บริเวณลานอเนกประสงค์แหลมแท่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องปิดกั้นการจราจร เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม และเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

โดยจะทำการปิดเส้นทางจราจรในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.00 – 22.00 น. เป็นวันแข่งขันวิ่ง อิเล็คทริครัน โดยใช้เส้นทางบริเวณสวนหย่อมแหลมแท่น,ถนนบางแสนสาย 2 (ตั้งแต่แยกแสนสมบูรณ์-แยกข้าวหลาม)

,ถนนบางแสนสาย1(ตั้งแต่ซอย3 – สวนหย่อมแหลมแท่น)  ซึ่งในวันเวลาดังกล่าว อาจทำให้ผู้ประกอบการค้าและนักท่องเที่ยว หรือประชาชนที่พักอาศัยหรือพักผ่อนตามเส้นทางดังกล่าว ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาได้

จึงขอให้หลีกเลี่ยงในการใช้เส้นทางดังกล่าวข้างต้นด้วย และขออภัยมา ณ ที่นี้