เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 

ในวันอังคารที่  6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข