เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีแสนสุข ปี 2561 โดยส่งประวัติ ผลงานพร้อมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข

เพื่อพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หรือติดต่อสอบถามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้สมัครคนดีศรีแสนสุขฯ ในวันเวลาราชการ โทร 038-193582 (เอกสารตามไฟล์แนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (img037.jpg)เอกสาร[1]8065 kB
Download this file (img038.jpg)เอกสาร[2]3811 kB