เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด วันและเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

             วันที่ดำเนินกิจกรรม                เวลา   สถานที่
 กุมภาพันธ์  2561  09.30 น.     แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา
 กุมภาพันธ์  2561  09.30 น.   แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น
14  กุมภาพันธ์  2561  09.30 น.    ตลาดหนองมน
21  กุมภาพันธ์  2561  09.30 น.     แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา
22  กุมภาพันธ์  2561  09.30 น.    แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น
28  กุมภาพันธ์  2561  09.30 น.    ตลาดหนองมน