เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กำหนดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการกิจกรรมพรรคการเมืองใหม่ (ตามเอกสารแนบ)