เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข  มีความประสงค์จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้าง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของเทศบาลเมืองแสนสุข

ตำแหน่งที่รับสมัคร
-พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานรักษาความสะอาด    3  อัตรา
ตำแหน่ง คนงาน     9  อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ    2  อัตรา
ตำแหน่ง คนครัว    1  อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง    7  อัตรา

-พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   5  อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก   1  อัตราผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข  ตั้งแต่วันที่  29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561  

ระหว่างเวลา  08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

(ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (20180123033946.pdf)ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข[การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง]181 kB