เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา (สสส.) จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ "หนูน้อยเริงร่า พากันว่ายน้ำ" ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 3
เพื่อสอนทักษะในการว่ายน้ำให้กับเด็กๆ ให้สามารถว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เริ่มการเรียนการสอนในวันที่ 17 มีนาคม - 8 เมษายน 61 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
เวลา 069.00 - 12.00 น. ณ สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)