เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด วันและเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2561 ดังนี้

วันที่ดำเนินกิจกรรม                            เวลา                               สถานที่
17   มกราคม 2561                       09.30 น.                       ตลาดหนองมน

24  มกราคม 2561                        09.30 น.              แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา


25  มกราคม 2561                        09.30 น.              แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น