เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศ  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชน

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข  ดำรงตำแหน่งครบวาระ จำนวน 26 ชุมชน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (20180110030038_Page_1.pdf)เอกสาร[1]1363 kB