เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง คณะกรรมการชุมชนดำรงตำแหน่งครบวาระ เทศบาลเมืองแสนสุข