เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง  ขอความร่วมมือในการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)