เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กำหนดการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560
ณ ลานเอนกประสงค์แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี 
หมายเหตุ ** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม (20 /12/60)