เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการขอจำหน่ายสินค้างานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 
การพิจารณาผ่านคณะกรรมการฯ เทศบาลเมืองแสนสุขเห็นชอบแล้ว เงื่อนไขเป็นไปตามที่เทศบาลเมืองแสนสุขกำหนด (เอกสารแนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (20171218232241.pdf)เอกสาร[1]117 kB