เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เนื่องด้วย วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 เป็นวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอปิดการให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข และสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว จำนวน 4 วัน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน