เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข

ขอปิดการให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข ชั่วคราวจำนวน 7 วัน ระหว่างวันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2560

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน