เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

 
กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2561 โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน จำนวน 2 รุ่น คือรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ และพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีโอกาสแสดงความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา เกิดความรักในการออกกำลังกายให้เป็นนิสัยโดยการเล่นกีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ 8 - 24 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ตามวันเวลา สถานที่ ดังกล่าว