เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ณ บริเวณตลาดสดหนองมน ถนนสันติเกษม ตั้งแต่ศาลาพุทธสมาคมสว่างผลหนองมน ไปถึงซอยร้านหมอจรุง ในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 ต้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยนิมนต์พระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 62 รูป เพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป
ในโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้ เทศบาลเมืองแสนสุขขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลแสนสุขและประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งหรืออาหารสดตามศรัทธา ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น