เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

???ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว???
เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณถนนรอบเขาสามมุกถึงบริเวณศาลเจ้าแม่สามมุกและอู่ต่อเรือ 
ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยประมาณ
หากปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลาดังกล่าว จะจ่ายไฟให้ก่อน
บริเวณไฟฟ้าดับ(ตามรูปภาพแนบ)