เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน


เปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์จะจำหน่ายอาหาร งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน ในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 30 ร้าน รายละเอียดตามภาพ (สอบถามเพิ่มเติม 038-193512)