เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด วันและเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดังนี้

วันที่ดำเนินกิจกรรม                            เวลา                               สถานที่
6 ธันวาคม 2560                            09.30 น.               แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา

7 ธันวาคม 2560                            09.30 น.              แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น
13 ธันวาคม 2560                          09.30 น.                      ตลาดหนองมน
20 ธันวาคม 2560                          09.30 น.               แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา

21 ธันวาคม 2560                          09.30 น.              แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น
27 ธันวาคม 2560                          09.30 น.                   ตลาดหนองมน