เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-102255 และ 038-382920 หรือติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ 
www.st.buu.ac.th