เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ชมรมผู้สูงอายุแสนสุข ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุแสนสุข
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข
ทางชมรมฯ ได้จัดรถรับ - ส่ง ให้กับผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป มี 3 จุด ดังนี้
1.วัดตาลล้อม
2.วัดราษฎร์ศรัทธา(วัดท้ายดอน)
3.พุทธสมาคมสว่างผลหนองมน
จึงขอเรียนเชิญผู้สูงอายุทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน