เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น 4