เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด วันและเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

วันที่ดำเนินกิจกรรม                            เวลา                               สถานที่

8 พฤศจิกายน 2560                        09.30 น.                      ตลาดหนองมน
15 พฤศจิกายน 2560                       09.30 น.               แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา
16 พฤศจิกายน 2560                       09.30 น.              แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น
22 พฤศจิกายน 2560                       09.30 น.                       ตลาดหนองมน