เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

 

ด้วยคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด  ออกประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดชลบุรี  เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2560
ซึ่งบริเวณเขาสามมุข-ปากคลองบางโปรง ตำบลแสนสุข อยู่ในเขตควบคุมตามประกาศดังกล่าว ดังนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทะเลในพื้นที่เขาสามมุข-คลองบางโปรงต้องยื่นขอรับใบอนุญาต ณ สำนักประมง
อำเภอเมืองชลบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี  ตั้งแต่วันที่  18 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เฉพาะในเวลาราชการ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)