เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเชิญหน่วยงาน ผู้ประกอบการร้านค้า ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหาร ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี