เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์รับคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2560 ในวันเวลาราชการ