เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด วันและเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดังนี้

 

วันที่ดำเนินกิจกรรม                  เวลา                     สถานที่

11 ตุลาคม 2560                  09.30 น.             ตลาดหนองมน

4   ตุลาคม 2560                  09.30 น.            แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา

5   ตุลาคม 2560                  09.00 น.            แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

25 ตุลาคม 2560                  09.30 น.            ตลาดหนองมน

18 ตุลาคม 2560                  09.30 น.            แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา

19 ตุลาคม 2560                  09.30 น.            แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

           

ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 038-193512 วันเวลาราชการ