เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

บทความสุขภาพ โดยโรงพยาบาลชลบุรี ประจำเดือน กันยายน 2560 จำนวน 3 เรื่อง


เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ

เรื่องเตรียมเกษียณหัวใจสดใสสุขกว่าวัยทำงาน

เรื่อง ขี้โมโห เสี่ยงโรคหัวใจ