เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้มีจิตอาสาที่มีความประสงค์ในการออกร้านอาหารและน้ำดื่ม

ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

โดยจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการออกร้านอาหารและน้ำดื่ม บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี โดยผู้ที่สนใจในการออกร้านอาหารและน้ำดื่ม

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักปลัด เทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3819-3520 สามารถแจ้งความประสงค์ได้จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2560