เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

จัดทำโครงการคัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง ปี 2561" และ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2561" โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรีในงานสัปดาห์สตรีสากล เดือนมีนาคมของทุกปี ดังนี้

1.ผู้หญิงเก่งแห่งปี 2516  จำนวน 9 สาขาอาชีพ  ได้แก่ สาขาเกษตรกร สาขาสิ่งแวดล้อม สาขานักพัฒนา สาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ สาขานักการเมืองท้องถิ่น สาขานักบริหาร สาขาสื่อมวลชน สาขาเยาวสตรีและสาขาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

2.องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2561  จำนวน 2 สาขา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่น และ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น

ท่านใดสนใจสามารถกรอกรายละเอียดตามแบบเสนอชื่อ ส่งโดยตรงไปยัง สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 501/1 ถ.เดชะตุงคะ  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  โทร.(02)929 2087-9 Fax.(02)929 2090  (ภายใน 30 ตุลาคม 2560)

เอกสารแนบ :
Download this file (เสนอชื่อ-ผู้หญิงเก่ง-ปี-2561.pdf)แบบเสนอชื่อ[1]560 kB