เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขทุกท่านเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนแสนสุข  

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันศุกร์ที่  15  กันยายน  2560

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแสนสุข  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย(รายละเอียดตามภาพแนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (S__41148491.jpg)pic[1]186 kB