เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 


จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลแสนสุข เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น 4


จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน